foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


28 marca 2003 roku grupa działaczy narodowych reaktywowała Obóz Wielkiej Polski, miało to miejsce dokładnie w 70-tą rocznicę delegalizacji ruchu o tej samej nazwie, który działał w Polsce w latach 1926-33. Ta największa w historii naszego kraju organizacja masowa o podbudowie ideologicznej, bo licząca ponad 200 tysięcy członków została uznana przez autorytarne władze sanacyjne za antypaństwową podobnie jak inne stronnictwa, które nie podzielały politycznych działań rządu. Na czele OWP stał przez cały okres jego politycznej działalności niewątpliwie jeden z najwybitniejszych polityków polskich XX wieku - Roman Dmowski.

Obchodzimy dzisiaj 18. rocznicę reaktywowania Obozu Wielkiej Polski. Przez ten okres przeszło przez OWP bardzo wielu członków. Wielu się „wypaliło”, niektórzy znaleźli „inne priorytety życiowe”, jeszcze inni próbowali jedynie jątrzyć i skłócać... ale Obóz Wielkiej Polski trwa, i będzie trwał. Będziemy niestrudzenie kontynuować, na miarę swych możliwości, naszą misję.

Z okazji naszego jubileuszu, przypominamy filmik powstały z okazji 15 lecia OWP.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna.
Seneka MłodszyRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej