foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


1 marca 2021 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Odra-Niemen o godz. 18. zebraliśmy się przy pomniku rtm. Witolda Pileckiego by uczcić pamięć Żołnierzy Niezłomnych Powstania Antykomunistycznego. Sekcja Narodowa 'Szczerbiec' Obozu Wielkiej Polski Dzielnica Dolnośląska wraz z sympatykami złożyła kwiaty i zapaliła znicze. Obecni byli również przedstawiciele W.O.T., kibice Śląska Wrocław. Odśpiewaliśmy hymn Polski a następnie wspólnie pomodliliśmy się za zamordowanych. Zabrzmiały hasła 'Bóg, Honor i Ojczyzna', 'Narodowe Siły Zbrojne', 'Armia Krajowa Niezwyciężona', 'Raz sierpem, raz młotem, w czerwoną hołotę', 'Armio wyklęta, Śląsk Wrocław o was pamięta'.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony w rocznicę zamordowania członków IV zarządu WiN przez komunistyczny UB, mord wykonano dnia 1 marca 1951 r. w piwnicy więzienia mokotowskiego w Warszawie. Zamordowano wówczas: Łukasza Cieplińskiego – kierownika IV wydziału WiN oraz jego współpracowników – Batorego, Chmielnika, Kawałka, Lazarowicza, Błażeja i Rzepkę.

Łukasz Ciepliński w swoim życiu kierował się ideą Chrystusową, mianowicie silną wolą, pracowitością, odwagą, inicjatywą, prawdomównością, godnością osobistą, narodową i ludzką.

Podobnymi zasadami kierował się w życiu rtm. Witold Pilecki. Dał się złapać w łapance, aby trafić do obozu Auschwitz i stworzyć tam ruch oporu oraz przekazywać raporty o zbrodniach w obozie przełożonym. W 1944 r. brał udział w Powstaniu Warszawskim, początkowo jako szeregowy w oddziale Narodowych Sił Zbrojnych „Liga”. Następnie w zgrupowaniu AK „Chrobry II” bronił nigdy nie zdobytej przez Niemców Reduty Powstańczej na Woli. Był członkiem organizacji NIE i stworzył siatkę wywiadowczą celem uzyskania danych na temat działań Armii Czerwonej w Polsce i zbrodni UB. Przekazywał dane rządowi polskiemu na uchodźstwie. Po aresztowaniu w dniu 8 maja 1947 r. w Warszawie został po ciężkich torturach skazany 15 marca 1948 r. na karę śmierci przez zbrodniarzy komunistycznych. Zamordowany metodą katyńską – strzałem w tył głowy, jak wielu polskich bohaterów, dnia 25 maja 1948 r.

Niestety, od 1989 r. do chwili obecnej nie rozliczono komunistów i ich rodzin, które korzystają z nie rzadko z krwawo zdobytego majątku przez swoich krewnych.

Dla was czerwoni ścierniska, nie zaś stanowiska.

Dariusz Stępiński

Komentarze obsługiwane przez CComment

Rola przywódców żydowskich w zniszczeniu własnego narodu jest dla Żydów bez wątpenia najciemniejszym rozdziałem ich historii. W Amsterdamie i Warszawie, w Berlinie i Bukareszcie, naziści mogli polegać na żydowskich funkcjonariuszach, którzy sporządzali spisy osób i ich majątku, zbierali u deportowanych pieniądze na pokrycie kosztów deportacji i eksterminacji, pilnowali pozostawionych mieszkań, tworzyli siły policyjne by łapać Żydów i ładować ich do pociągów aż do smutnego końca... Powołani przez oskarżenie świadkowie potwierdzili znany już fakt, że to żydowskie komanda zatrudnione były bezpośrednio przy eksterminacji. Sonderkommanda pracowały przy komorach gazowych i krematoriach, wyrywały trupom złote zęby i obcinały włosy, wykopywały groby i później te same groby rozkopywały by zatrzeć ślady ludobójstwa. To żydowscy technicy zbudowali nieużywaną później komore gazową w Theresienstadt, gdzie żydowska autonomia była tak daleko posunRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej