foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


1 marca 2021 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Odra-Niemen o godz. 18. zebraliśmy się przy pomniku rtm. Witolda Pileckiego by uczcić pamięć Żołnierzy Niezłomnych Powstania Antykomunistycznego. Sekcja Narodowa 'Szczerbiec' Obozu Wielkiej Polski Dzielnica Dolnośląska wraz z sympatykami złożyła kwiaty i zapaliła znicze. Obecni byli również przedstawiciele W.O.T., kibice Śląska Wrocław. Odśpiewaliśmy hymn Polski a następnie wspólnie pomodliliśmy się za zamordowanych. Zabrzmiały hasła 'Bóg, Honor i Ojczyzna', 'Narodowe Siły Zbrojne', 'Armia Krajowa Niezwyciężona', 'Raz sierpem, raz młotem, w czerwoną hołotę', 'Armio wyklęta, Śląsk Wrocław o was pamięta'.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony w rocznicę zamordowania członków IV zarządu WiN przez komunistyczny UB, mord wykonano dnia 1 marca 1951 r. w piwnicy więzienia mokotowskiego w Warszawie. Zamordowano wówczas: Łukasza Cieplińskiego – kierownika IV wydziału WiN oraz jego współpracowników – Batorego, Chmielnika, Kawałka, Lazarowicza, Błażeja i Rzepkę.

Łukasz Ciepliński w swoim życiu kierował się ideą Chrystusową, mianowicie silną wolą, pracowitością, odwagą, inicjatywą, prawdomównością, godnością osobistą, narodową i ludzką.

Podobnymi zasadami kierował się w życiu rtm. Witold Pilecki. Dał się złapać w łapance, aby trafić do obozu Auschwitz i stworzyć tam ruch oporu oraz przekazywać raporty o zbrodniach w obozie przełożonym. W 1944 r. brał udział w Powstaniu Warszawskim, początkowo jako szeregowy w oddziale Narodowych Sił Zbrojnych „Liga”. Następnie w zgrupowaniu AK „Chrobry II” bronił nigdy nie zdobytej przez Niemców Reduty Powstańczej na Woli. Był członkiem organizacji NIE i stworzył siatkę wywiadowczą celem uzyskania danych na temat działań Armii Czerwonej w Polsce i zbrodni UB. Przekazywał dane rządowi polskiemu na uchodźstwie. Po aresztowaniu w dniu 8 maja 1947 r. w Warszawie został po ciężkich torturach skazany 15 marca 1948 r. na karę śmierci przez zbrodniarzy komunistycznych. Zamordowany metodą katyńską – strzałem w tył głowy, jak wielu polskich bohaterów, dnia 25 maja 1948 r.

Niestety, od 1989 r. do chwili obecnej nie rozliczono komunistów i ich rodzin, które korzystają z nie rzadko z krwawo zdobytego majątku przez swoich krewnych.

Dla was czerwoni ścierniska, nie zaś stanowiska.

Dariusz Stępiński

Komentarze obsługiwane przez CComment

Myśmy musieli pragnąć upadku potęgi niemieckiej, która nas przygniatała, która konsekwentnie szła do całkowitego zniszczenia naszego narodowego bytu, która w każdym swoim względem nas kroku, czy to wewnątrz państwa niemieckiego, czy poza jego granicami, rzucała nam swoje brutalne ausrotten!
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej