foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W ostatnim czasie jesteśmy świadkami niespotykanej inflacji pojęcia „narodowy”. Pojęcia drogiego wszystkim polskim patriotom. W 2015 r. mieliśmy Stadion „Narodowy”, będący jednym z „misiów naszych czasów”, symbol marnotrawstwa setek milionów złotych, gdzie koszt ostateczny wyniósł ok. 2 miliardy PLN , przekraczając o ponad 400 milionów planowany koszt budowy. Tym sposobem warszawski stadion uplasował się w czołówce najdroższych stadionów w Europie. Co ciekawe, budowla ta od początku okazała się „bublem”, co każdy z nas widział, gdy w czasie jednych z pierwszych meczów, ów oddany z wielką pompą Stadion Narodowy zamienił się w Basen Narodowy. Obiekt ten, niczym kameleon, lubi płatać figle, jako że w ubiegłym roku stał się Szpitalem Narodowym, w którym znajduje się zaledwie garstka chorych, na ogół w lekkim stanie, natomiast zatrudniony tam personel medyczny i zarząd pobiera kolosalne pieniądze z budżetu państwa. Najważniejsze, że idea dla której zbudowano ów obiekt, czyli pompy ssąco-tłoczącej – w jednym ma się rozumieć kierunku – z kieszeni podatników (nazywanej budżetem państwa do kieszeni wybranych) nadal działa. I to wszystko pod szyldem „narodowy”. Dodajmy, że ta inwestycja została oddana jeszcze pod rządami poprzedniej ekipy, i co ciekawe, nikt nie został rozliczony mimo tylu lat rządów „dobrej zmiany”…

 

Kolejnym słowem-wytrychem była kwarantanna narodowa – bezprawne pozbawienie wolności milionów Polek i Polaków pod pretekstem walki z mniemaną pandemią – bez wyroku sądu, bez udowodnienia winy, ba! niejednokrotnie bez jakiegokolwiek uzasadnionego podejrzenia infekcji najmodniejszym w ostatnim czasie wirusem. Wystarczył fakty powrotu z zagranicy, by automatycznie podpaść pod rygor aresztu domowego. Kryteria, na jakich opierano się i nadal opiera przy diagnozowaniu zakażenia wirusem Sars-Cov2 nadawałyby się do komedii gdyby nie były prawdziwe – test PCR, zwany testem Drostena, ze względu na swego wynalazcę, prof. Drostena z Berlina, który w toku swojej kariery otrzymywał pokaźne dofinansowanie na badania naukowe i karierę ze strony osób najbardziej zainteresowanych podtrzymywaniem medialnej paniki i pandemicznej narracji – fundacji Melindy i Billa Gatesów. Dodajmy fundacji, której założyciel Bill Gates, sprzedaje na chwilę obecną rządom państw świata, wyprodukowaną przez koncern BioNTech, którego jest współudziałowcem, „szczepionkę” na COVID. Ów test PCR bazuje na pracy naukowej Drostena, w stosunku do której 22 ekspertów w dziedzinie genetyki i medycyny zgłosiło poważne zastrzeżenia, znajdując 10 rażących błędów naukowych i kilka pomniejszych. Co więcej, test ten nigdy nie uzyskał walidacji, czyli urzędowego zatwierdzenia do stosowania w diagnostyce u pacjentów. Ale gdzie w grę wchodzą olbrzymie pieniądze, tam nauka i logika musi ustąpić.

Kolejnym pojęciem, które zgodnie z moimi obawami sprzed paru miesięcy, że niebawem będziemy mieli „narodową szczepionkę” i które pojawiło się, jest „Narodowy Program Szczepień”. Prowadzona jest obecnie z użyciem partyjnych mediów, zwanych dla zmylenia przeciwnika, mediami publicznymi, nachalna niemająca nic wspólnego z wiedzą medyczną i troską o pacjenta kampania zachęcająca do przyjmowania eksperymentalnego preparatu, będącego rodzajem terapii genowej, w której do organizmu ludzkiego wprowadzany jest obcy gen wirusowy, celem pobudzeni organizmu do wyprodukowania białka wirusowego, białka S, co ma z kolei wywołać reakcję układu immunologicznego i pobudzić produkcję przeciwciał. Jakie skutki długoterminowe będzie to miało dla osoby zaszczepionej, nikt na chwilę obecną nie potrafi oszacować. Niezależni eksperci jak dr Wolfgang Wodarg czy Mike Yeadon podnoszą , że całkowicie realny jest rozwój ciężkiej reakcji immunopatogenetycznej po kilku miesiącach od zaszczepienia, w razie kontaktu z tzw. dzikim typem wirusa, czyli odmianą wirusa różniąca się w pewnym stopniu od odmiany laboratoryjnej wobec której opracowano szczepionkę. W razie pojawienia się tego typu reakcji może dojść do ciężkiego przebiegu infekcji koronawirusowej, ze zgonem włącznie, u osób młodych, zdrowych, które bez szczepionki przeszłyby tę infekcję w sposób niezauważalny. W przypadku wystąpienia tego typu reakcji w 1 na 1000 zaszczepionych osób, wziąwszy pod uwagę 300 mln dawek szczepionki zamówionych przez UE, musimy się liczyć z 300 tys. ewentualnych zgonów w skali Europy. Tego typu pomoru nie przeżyliśmy od II Wojny Światowej. Czy będzie to dla mediów mainstreamowych Covid-21 ? Przekonamy się.

Inną kwestią jest możliwość reakcji krzyżowej przeciwciał wytworzonych przez „szczepionkę” przeciwko syncytynie, kluczowej dla utrzymania ciąży. Może to skutkować trwałą bezpłodnością u zaszczepionych kobiet, jeśli zgłaszane obawy co do tego typu możliwych powikłań potwierdzą się.

Jak widzimy, pojęcie nam drogie, jest używane do niecnych celów, do przykrycia operacji zniewolenia narodu polskiego, której ostatecznym celem jest dyktat korporacji i związanych z nimi urzędników funkcjonujących nie dla społeczeństwa i obywateli lecz celem jego kontroli i zniewolenia w ramach państwa totalitarnego, jak obecnie ma miejsce w Chinach – przymusowe aborcje, system kredytu społecznego, zakaz podróży bez zgody urzędników, wszechobecna inwigilacja.

Ubolewać należy, iż tego typu zszargania szczytnych pojęć dokonuje partia, która kreowała się na rzecznika polskich patriotów, deklarująca wolę odzyskania polskiego kapitału i walki z obcą agenturą – jak się okazało sami są narzędziami globalistów dążących do zniewolenia państw narodowych. Co gorsza niektórzy przedstawiciele środowisk, kreujących się na narodowe, czy to poprzez zaniechanie, czy nawet poprzez werbalny aplauz, wykazuje aprobatę wobec powyżej opisanych cynicznych działań wykorzystywania pojęcia „narodowy” do realizowania dalszego niszczenia narodu i państwa polskiego. Nie dajmy się na to nabrać!

Piotr Rubas

Komentarze obsługiwane przez CComment

my krew, oddawaliśmy życie i narażaliśmy na szwank naszą wolność, a nasi potomkowie będą pracowali, aby przysporzyć im majątku, gdy oni będą w swoich kantorach zacierali ręce. Przestrzegam was, panowie, że jeżeli na wszelkie czasy nie usuniecie Żydów z waszego kraju, dzieci i potomkowie wasi przeklinać was w grobie będą! Ideały Żydów nie są ideałami Amerykanów, i chociaż żyją oni wśród nas od pokoleń, ten lampart nie jest w stanie zmienić swojej skóry. Oni zagrażają naszym instytucjom, zatem powinni zostać wykluczeni stąd przez konstytucję.
Benjamin Franklin Wynalazca, uznawany za jednego z pięciu "ojców założycieli" USA, współautor Deklaracji Niepodległości i konstytucji tego kraju. Oryginał (1789) znajduje się w Benjamin Franklin Institute w Filadelfii


Roman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej