foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


 

Dnia 17 lutego 2021 r. dokładnie w 13. rocznicę oderwania Kosowa od Serbii grupa polskich narodowców z FN „Formacji Nacjonalizm”, Braterstwa Polsko-Rosyjskiego oraz Obozu Wielkiej Polski upamiętniła to tragiczne wydarzenie przed ambasadami Serbii, USA i Albanii w Warszawie. Celem było przede wszystkim symboliczne zamanifestowanie solidarności z narodem serbskim sprzeciwiając się amerykańskiemu imperializmowi, rozbijającemu słowiańskie państwa. Nasza racja stanu musi sprzeciwiać się ingerencji obcych sił w narody słowiańskie. Jesteśmy Polakami, ale także Słowianami i każdego 17 lutego rozbrzmiewa w naszych sercach hasło „Belgrad, Warszawa – wspólna sprawa!”, podobnie jak „Kosowo jest Serbskie”.

 

Przy ambasadzie Serbii zamanifestowaliśmy swą przyjaźń, braterstwo i solidarność z narodem serbskim. Przykład Kosowa powinien być dla nas lekcją, z której musimy czerpać jak najwięcej, by nie dać się podzielić przez zachodnie neoliberalne siły. Ku naszemu zdumieniu, zostaliśmy zaproszeni do ambasady Serbii na poczęstunek. Dyskutując szybko upływał nam czas. Zadeklarowaliśmy naszą obecność za rok, zresztą jak co roku a także w rocznicę bombardowania Belgradu przez NATO, któremu się sprzeciwiamy.

Następnie udaliśmy się przed ambasadę USA, jako sprzeciw i potępienie amerykańskiego imperializmu, który dzieli słowiańskie państwa. Jesteśmy przeciwni ingerencji NATO w wewnętrzne sprawy suwerennych państw, w tym Serbii. Przypomnieliśmy o bombardowaniu Belgradu przez siły NATO, które de facto są na smyczy USA.

Na koniec udaliśmy się przed ambasadę Albanii, by przypomnieć nie tylko Albańczykom, ale i całemu światu o zbrodniach terrorystycznej organizacji UCK, która ma na swym koncie liczne zamachy terrorystyczne przeciwko ludności cywilnej oraz integracji serbskiej. „Zbrodnie UCK pamiętamy!. Jesteśmy Polakami, ale i Słowianami, pamiętamy o zbrodniach na naszych bratnich narodach”.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Panowie, mamy u nas przykrzejsze zagadnienie od zagadnienia rzymskiego: jest nim Żyd. W którym tylko kraju osiedlili się Żydzi, zniżyli jego poziom moralny, zburzyli jego standard kupiecki, szydzili z jego religii i podkopywali ją. Stworzyli państwo w państwie. Przez ponad 1700 lat uskarżali się na swój nieszczęsny los, mianowicie na to, że zostali wygnani ze swej ziemi, ale, proszę panów, gdyby cywilizowany świat oddał im dzisiaj z powrotem Palestynę, to natychmiast znaleźliby powód, żeby tam nie powrócić. Dlaczego? Ponieważ są wampirami, żyją z innych wampirów. Nie potrafią sami siebie utrzymać: muszą żyć z chrześcijan lub z innych narodów, którzy nie przynależą do ich rasy. Jeśli nie oddalą się oni z naszego kraju mocą naszej konstytucji, stanie się pewne, że w przeciągu mniej aniżeli 200 lat, przybędą do nas w takiej masie, że będą na czele dominowali i kraj pochłoną. Zmienią formę rządzenia, za którą my, Amerykanie, przelewaliRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej