Start
Menu serwisu
Start
Artykuły
Nasz ruch
Rekrutacja
Bojkotuj!
Polecamy
Oglądaj
Linkownia
Kontakt
Dodaj do ulubionych

Nowości
Licznik odwiedzin
10361747
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Nieodpowiedzialny patriotyzm
Konstytucja 3 Maja wieńcząca dzieło Sejmu Czteroletniego, uważana jest powszechnie nie tylko jako testament I Rzeczpospolitej, ale także za  jedno z największych i najbardziej chwalebnych wydarzeń w historii Polski. Oto po długim okresie upadku i bezwładu polskiego państwa, podjęto działania ozdrowieńcze,  poprzez reformy wzmacniające ustrój i rozszerzenie wolności na inne, niż szlachta warstwy społeczne. Ta "konserwatywna rewolucja", jak nazywano reformy tego Sejmu, w odróżnieniu od rewolucji francuskiej, miała na celu  odzyskanie politycznej podmiotowości i uratowanie państwa. Zaś klęska reform  i upadek państwa, spowodowana najpierw najazdem rosyjskim, a później II i II rozbiorem, uznana  została za dzieło sąsiednich  mocarstw  zainteresowanych w utrzymaniu polskiej anarchii  i zaborem polskiego terytorium.
Czytaj całość...
Fenomen "Anny German"
Ponad 6 mln co tydzień przed telewizorami i fala Germanomanii – to pierwsze rezultaty emisji polsko-rosyjskiego serialu „Anna German”, opowiadającego o życiu słynnej w PRL pieśniarki. W zgodnej opinii widzów ten serial to novum w polityce repertuarowej polskiej telewizji publicznej, powiew świeżości w zatęchłym pomieszczeniu, otwarcie szeroko okna, za którym szumi las i słychać śpiew ptaków. Tak zwykli ludzie ocenili to, co zobaczyli. Zakompleksieni i zapatrzeni w zgniły Zachód polscy „dyktatorzy” massmediów dostali solidną porcję nauczki, ale wątpliwe, by wyciągnęli z tego wnioski. Serial „Anna German” będzie podziwiany i wspominany, ale niewiele zmieni.

Czytaj całość...
Dzień Polonii i Polaków za granicą
Dnia 2 Maja obchodzimy Świeto Polonii. Mianem Polonii określani są wszyscy, którzy mieszkają poza granicami RP i zachowali bez względu na miejsce urodzenia, znajomość języka oraz poczucie łączności z Polską. Na dzień dzisiejszy jest to liczba 20 mln Polaków i osób pochodzenia polskiego. Największe skupiska Polonii zajmują obszary w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, na Litwie, Białorusi i Ukrainie.
Czytaj całość...
Dzień Flagi
Przypominamy, że dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej święto to zostało wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone jest między świętami: 1 maja – Świętem Pracy i 3 maja - Świętem Konstytucji 3 Maja. 2 maja nie jest dniem wolnym od pracy.
Czytaj całość...
Obóz ponownie "za Bugiem"
Mamy szczególną przyjemność poinformować, iż z inicjatywy wiceprezesa OWP d.s. Polonii kol. Seweryna Boska doszło do powołania pełnomocnika OWP na Ukrainie. Został nim kol. Bogdan Moroz. Nasz nowo powołany przedstawiciel jest znanym działaczem kresowym, od wielu lat prowadzi Fundację "Pomoc Polakom na Podolu, Wołyniu, Pokuciu i Bukowinie" z siedzibą w Wałbrzychu (adres: ul R. Dmowskiego 20 lok. 2).

Czytaj całość...
Konserwatyzm a nacjonalizm
Konserwatyzm jest zdecydowanie ideologią uniwersalną, ma więc wymiar cywilizacyjny. Skupia się na obronie podstawowych wartości takich jak np.: wiara, tradycja, naród, własność prywatna, autorytet państwa.  Natomiast nacjonalizm jest skoncentrowany bardziej na pojęciu egoizmu narodowego, który odwołuje się do tożsamości, etniczności i charakteru samego Narodu.
Czytaj całość...
Szachy i warcaby
Scena okrągłostołowa zagęszcza się, ale bynajmniej nie przez dopuszczanie do dyskursu i władzy nowych sił politycznych spoza układu, ale pączkowanie już istniejących partii-nowotworów. Prawo i Sprawiedliwość zakwitło najpierw raczej wątpliwą różą Polska Jest Najważniejsza, z kolei oderwali się od PiS-u "ziobryści" z Solidarnej Polski. Platforma Obywatelska wydzieliła z siebie tzw. Ruch Palikota, trudno tu o komentarze, pozbawione słów uważanych za obelżywe. SLD łączył się, dzielił, zakładał klubiki, teraz to margines marginesu lewicy liberalnej.
Czytaj całość...
Biuletyn "Jestem Polakiem" nr 4 (2013)
Czytaj całość...
"Mowa nienawiści" priorytetem Boniego?
"Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu" (art. V Konstytucji 3 -go maja) - głosi napis na stronie internetowej Sejmu RP. Szkoda jednak, że o wolę narodu nikt nie pyta w kwestii wydawania pieniędzy publicznych na takie wynalazki jak Rada ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i z związanej z nimi Nietolerancji (Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z 13 lutego 2013 r.), której inauguracyjne spotkanie ma odbyć się w kwietniu.

Czytaj całość...
Pierwszy tegoroczny numer "Nowego Przeglądu Wszechpolskiego"
Pragniemy z radością poinformować naszych PT Czytelników o wyjściu nr 1-2-3/2013 „Nowego Przeglądu Wszechpolskiego”, zawierającego w swej treści szereg interesujących artykułów z obszaru polityki, historii, gospodarki, życia religijnego i cywilizacji, klasyki narodowej myśli politycznej oraz obronności (a dokładnie mówiąc – uzbrojenia i techniki wojskowej). Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę: www.npwmag.pl, życząc zarazem miłej lektury! Redakcja Nowego Przeglądu Wszechpolskiego.
Czytaj całość...
Promocja "Myśli Polskiej" w serbskim Kosowie
Podczas ostatniej wyprawy 9-osobowej delegacji Serbskiego Ruchu Narodowego 1389 (SNP 1389) do Kosowa, która miała miejsce 17 marca b.r. wśród mieszkańców serbskojęzycznej części Kosowa rozkolportowano 100 szt. „Myśli Polskiej”, w której znajdował się wywiad z Przewodniczącym SNP 1389 kol. Miszą Vacicem. Większość egzemplarzy rozprowadzono na terenie miejscowego szpitala. Nasi słowiańscy bracia z powodzeniem czytali narodowo-demokratyczną prasę, pomimo różnic w alfabecie.

Czytaj całość...
Biuletyn "Jestem Polakiem" nr 3 (2013)
Pragniemy poinformować, że Okręg Śląski Wydziału Narodowo Radykalnego Obozu Wielkiej Polski (OWP) rozpoczął wydawanie pisma "Jestem Polakiem" w formie miesiecznika. Trzeci numer tego lokalnego periodyku możemy zamawiać pod e-mailem: Pismo dostępne do pobrania  tutaj
Czytaj całość...
Bez ziemi i chłopów - czyli ruch w Ruchu (dawniej Narodowym) cz. 3
A jakich słów autorzy „Deklaracji ideowej” uniknęli? – Są to słowa: ziemia, wieś, chłop, rolnik, rolnictwo, osadnictwo rolne, żywność. Brak tych słów w podstawowej deklaracji „Ruchu Narodowego” bardzo dziwi. Taki dokument, jeśli tworzony jest przez Polaków, powinien traktować temat zagospodarowania polskiej ziemi i odbudowy stanu chłopskiego na polskiej wsi jako absolutnie priorytetowy. „Ziemia, religia i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Bez nich nie moglibyśmy go mieć.” – są to słowa wypowiedziane przez Wincentego Witosa podczas zjazdu PSL „Piast” w Wierzchosławicach w roku 1928 i przypomniane przez bł. Jana Pawła II w roku 1983, w trakcie homilii w Niepokalanowie
.
Czytaj całość...
Komunikat Kroniki Narodowej
 
Podczas spotkania Grupy Roboczej redaktorów portalu Kronika Narodowa (KN), które odbyło się 24 marca b.r. w Oslo doszło do wyłonienia osób odpowiedzialnych za prowadzenie witryny. Wydawcą portalu pozostaje dotychczasowy właściciel, czyli Stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski z siedzibą w Warszawie. Redaktorem naczelnym został - kol. Paweł Tomasz Stępień, zastępcą redaktora naczelnego - kol. Seweryn Bosek natomiast sekretarzem redakcyjnym - kol. Artur Suchodolski.
Czytaj całość...
Na zjeździe tzw. Platformy Oburzonych
Z uwagi na duże zainteresowanie medialne najnowszą inicjatywą środowisk solidarnościowych planowaną na 16 marca b.r. Zarząd Główny OWP wyznaczył kol. Teresę Sikorę do zgłoszenia przedstawiciela naszej organizacji w charakterze obserwatora na najbliższym zjeździe tzw. Platformy Oburzonych. Do realizacji tego zadania oddelegowana została kol. Irena Piławska-Dzieniś z Gdyni.

Czytaj całość...
"Narodowy Radykał" nr 4 (2013) oraz "Myśli spisane" Janusza Muchy
Informujemy, iż ukazał się czwarty numer pisma redagowanego przez Wydział Narodowo Radykalny Obozu Wielkiej Polski - „Narodowy Radykał”. Tradycyjnie jest również dostępny w wersji elektronicznej (.pdf) do pobrania tutaj
Wraz z czwartym numerem pisma, ukazały się również "Myśli spisane" autorstwa kol. Janusza Muchy. Broszura dostępna w wersji elektronicznej (.pdf) do pobrania tutaj
Czytaj całość...
Duda w miech, ZUS śpi spokojnie
 
To przedstawienie można uznać za klasyczny POPiS działań pozorowanych jaki w interesie establishmentu odegrali działacze związków zawodowych. Kilka godzin trwało bicie piany i szczucie na przedsiębiorców jakim uraczyła Polaków tzw. platforma oburzonych pod przewodem etatowych demagogów. Ponad sto organizacji przybyło na wiec w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej, jaki odbył się 16 marca. Ale przekaz medialny jaki ci nędznej próby pyskacze związkowi skierowali do skatowanego drożyzną społeczeństwa, nie pozostawia złudzeń.
Czytaj całość...
Telegram do Ojca Świętego Franciszka
"Wszyscy jesteśmy katolikami, większość to potomkowie Polaków  i dostąpiliśmy wielkiego zaszczytu otrzymania Błogosławieństwa od Waszej Świątobliwości podczas inauguracji pomnika Błogosławionego Jana Pawła II w 1999 roku, który znajduje się naprzeciwko Biblioteki Narodowej w Buenos Aires."
Czytaj całość...
Biuletyn "Jestem Polakiem"
Informujemy, iż Okręg Śląski Wydziału Narodowo Radykalnego Obozu Wielkiej Polski (OWP) rozpoczął wydawanie pisma "Jestem Polakiem" w formie miesiecznika. Pierwszy i drugi numer tego nowego periodyku możemy zamawiać pod e-mailem: Dostępne również w wersji elektronicznej (.pdf) do pobrania tutaj
Czytaj całość...
Papież z antypodów
Nowym papieżem został kandydat z Ameryki Południowej – argentyński Prymas, kardynał Jorge Mario Bergoglio, który przybrał imię Franciszek I, na cześć św. Franciszka z Asyżu. Jest on od roku 1958 członkiem zakonu jezuitów (w l. 1973-1979 był prowincjałem Argentyny), od roku 1969 księdzem, od 1992 – biskupem, a od 2001 – kardynałem (wyniesionym do tej godności przez Jana Pawła II). W związku z jego wyborem, pojawiły się w mediach oświadczenia i gratulacje, z których część omawiamy poniżej.
Czytaj całość...
Kardynał Jan Franko Ravasi papieżem?
W czasie, gdy prozachodnie media „obierają” swym papieżem jednego z kardynałów amerykańskich (Kanadyjczyka Marka Ouelleta, arcybiskupa Nowego Jorku kard. Timothy Dolana, Brazylijczyków kard. Joao Braz de Aviz i kard. Odilo Scherera, a nawet Meksykanina kard. Norberto Rivera), rządowy „Głos Rosji” oznajmia, że jednym z „najbardziej prawdopodobnych kandydatów na papieża jest szef Papieskiej Rady ds. Kultury kardynał Jan Franko Ravasi”.
Czytaj całość...
Relacja z obchodów
 
W piątkowe popołudnie na zaproszenie prezesa wrocławskiego Obozu Wielkiej Polski (OWP) kol. Dariusza Stępińskiego pod pomnikiem Ofiar Stalinizmu we Wrocławiu zgromadzili się miejscowi działacze OWP. Nie zabrakło dr n. med. Zbigniewa Siuta oraz dr Leszka Skonki. Przybyli również delegaci z Opola: kol. Piotr Michułka (prezes opolskiego OWP) oraz kol. Przemysław Węgliński. Minutą ciszy oddano hołd poległym, zapalono znicze oraz złożono kwiaty.
Czytaj całość...
Pamiętajmy o żołnierzach
 
Nie w atmosferze politycznych wrzasków i demonstracji, ale poprzez minutę ciszy narodowcy z Obozu Wielkiej Polski (OWP) oddali cześć poległym. Z dala od kamer i mikrofonów, a ze zniczami i bukietami kwiatów w rękach złożyliśmy hołd powojennym partyzantom.
Czytaj całość...
Ostrożnie z historią - dwugłos o Józefie Kurasiu
Ostrożnie z historią – ma być nauką dla potomnych, a nie manipulacją. Taki wniosek nasuwa się po lekturze dwóch tekstów o Józefie Kurasiu ps. Ogień, które ukazały się na początku marca z okazji tegorocznego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Wydaje się oczywiste, że niektóre środowiska – zwłaszcza propisowskie i „smoleńskie” – z premedytacją zapominają, że historia pisana dla Polaków nie może być „antykomunistyczna” i „antysowiecka” (albo antyrosyjska i antysłowiańska), lecz powinna być w miarę możliwości prawdziwa i dająca narodowi podstawę do wyciągania pożytecznych morałów.
Czytaj całość...
Podkarpackie na celowniku CBA
Centralne Biuro Antykorupcyjne bada dotacje udzielone przedsiębiorcom z województwa podkarpackiego. Na zlecenie Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie, funkcjonariusze CBA dokonali przeszukań w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie oraz w mieszkaniu Marszałka Województwa Mirosława Karapyty (Polskie Stronnictwo Ludowe), który w tym czasie przebywał na urlopie w Brazylii.
Czytaj całość...
Białoruś karmi Rosję
Mińsk i Moskwa doszły do porozumienia w sprawie wielkości dostaw żywności białoruskiej w 2013 roku. Dla Polski jest to okazja do smutnej refleksji na temat zmarnowanych szans na rozwój naszego rolnictwa we współpracy ze Wschodem.
Czytaj całość...
Where Fiscalism becomes Terrorism
The latest national census shows massive Polish emigration. Since 2004 a million of us have left – official figures say. This is the gigantic exile, the largest loss of population after World War II.
Czytaj całość...
Wywiad z przewodniczącym SNP 1389
Korneliusz Bosek: Jesteś przewodniczącym SNP 1389. Co skłoniło Was do powołania tej organizacji?

Misa Vacic: Organizacja została powołana w celu realizacji naszych założeń ideowych. Jesteśmy dumnymi Serbami, wierzymy w to o co walczymy i nie zamierzamy pozostawać bierni. Stąd nasza inicjatywa.
Czytaj całość...
Narodowy Radykał
Informujemy, iż ukazał się trzeci numer pisma redagowanego przez Wydział Narodowo Radykalny Obozu Wielkiej Polski - „Narodowy Radykał”. Dostępna w wersji elektronicznej (.pdf) do pobrania tutaj 
Zainteresowanych współpracą w tworzeniu naszego pisma, publikacją tekstów autorskich, prosimy o kontakt z redaktorem naczelnym periodyku - kol. Januszem Muchą, e-mail janusz.mucha@owp.org.pl, numer tel. 667-888-015.
Belgrad, Warszawa - wspólna sprawa
 
W południe 16 lutego b.r. w kolejną rocznicę powstania samozwańczej Republiki Kosowa (17 luty 2008 r.) przez centrum Warszawy przeszła demonstracja środowisk narodowych i patriotycznych zorganizowana przez inicjatywę „Polacy na rzecz serbskiego Kosowa”.
Czytaj całość...
Polak, Słowak dwa bratanki
Stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski wciąż się rozwija, zarówno w kraju, jak i za granicą. Aktualnie mamy szczególny zaszczyt poinformować, iż naszympełnomocnikiem na Słowację został kol. Marek Ladislavovicz Rusyniak. Nowo powołany pełnomocnik będzie zarazem korespondentem naszego dodatku w „Myśli Polskiej”.
Czytaj całość...
Porozumienie o współpracy z SNP 1389
 
Wielokrotnie informowaliśmy o naszej współpracy z Serbskim Ruchem Narodowym (Српски Народни Покрет 1389), którą prowadzimy od 2010 r. Współpraca zapoczątkowana została przez kol. Nikolinę Gligoric (Николина Глигорић) – Koordynatorkę SNP 1389 ds. kontaktów międzynarodowych oraz kol. Dawida Berezickiego – Prezesa Obozu Wielkiej Polski (OWP). Już latem 2011 r. udało się doprowadzić do wyjazdu naszej delegacji na czele z kol. Krzysztofem Kapłonem do Republiki Serbskiej. Celem naszego wyjazdu było dostarczenie pomocy humanitarnej dla serbskiego Kosowa. Uczestniczyło w niej sześć osób, m.in. kol. Darius Poderis oraz kol. Maciej Poręba. Nasza delegacja wzięła udział w Marszu Cerskim oraz spotkaniu z działaczami SNP 1389 na czele z kol. Misą Vacicem (Миша Вацић) – Przewodniczącym SNP 1389. Jeszcze w listopadzie 2011 r. z okazji Święta Niepodległości gościliśmy ośmioosobową ekipę SNP 1389 na czele z liderem organizacji w Warszawie.
Czytaj całość...
Faza globalnej destabilizacji
Swoją wypowiedzią dla serbskiego pisma „Geopolityka” profesor Dugin wyprowadza także z błędu naiwnych polskich rusofobów-antyputinowców, ulegających nie od dzisiaj zmasowanej propagandzie orędowników zachodniactwa, amerykanizmu, atlantyzmu i liberalnego socjalizmu (w kapitalistyczno-wolnościowo-vonmisesowskiej aureoli).
Czytaj całość...
Niemilknące oklaski
W poniedziałek 21 stycznia zapoczątkowano w USA drugą kadencję prezydenta Baracka Obamy. Ceremonia zaprzysiężenia, a także parady, bale i dalsze imprezy pobiją rekord kosztów: ok. 450 mln dolarów, wobec ok. 60 mln dolarów wydanych w sumie na drugie ceremonie zaprzysiężenia przez Clintona i Busha juniora. Rzecznik prasowy Białego Domu skwitował to stwierdzeniem: „Ci prezydenci nie wiedzieli, jak się bawić, a my wiemy!”. W tej sytuacji życzymy 44. prezydentowi USA dotrzymania obietnicy zakończenia „dekady wojen” i przypominamy okolicznościowy, niezwykle aktualny tekst Jana Czekajewskiego.
Czytaj całość...
Szkoła polityki propolskiej (3): Euro-Ameryka czy blok słowiański?
„Nie wątpię, że w czasie dalszego scalania się wielkich narodów, narody angielski i amerykański dojdą do uznania swej jedności (…) Unia polsko-litewsko-ruska to nie było współżycie narodów pod jednym dachem, to był proces powstawania wielkiego narodu. Gdyby rozbiory nie przerwały tragicznie tego procesu, wielki naród, jednoczący w sobie wszystkie elementy, zamieszkałe od Gdańska i Połągi po Morze Czarne, byłby dziś faktem, który ciążyłby niezmiernie – i zbawiennie – na losach świata.” (Adam Doboszyński)
Czytaj całość...
Narodowy Radykał
Informujemy, iż ukazał się drugi numer pisma redagowanego przez Wydział Narodowo Radykalny Obozu Wielkiej Polski - „Narodowy Radykał”. Dostępna w wersji elektronicznej (.pdf) do pobrania tutaj
Zainteresowanych współpracą w tworzeniu naszego pisma, publikacją tekstów autorskich, prosimy o kontakt z redaktorem naczelnym periodyku - kol. Januszem Muchą, e-mail janusz.mucha@owp.org.pl, numer tel. 667-888-015.
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 325 - 360 z 419
 
Imieniny
24 Marca 2017
Piątek
Imieniny obchodzą:
Dzierżysława,
Dziersława, Gabor,
Gabriel, Marek,
Sewer, Sofroniusz,
Szymon
Do końca roku zostało 283 dni.
Sonda
Cytat
Wiązanie sprawy polskiej z losami mocarstw niemieckich stało w jawnej sprzeczności z orientacją wiążącą przyszłość Polski z losami ententy, w tym i z Rosją.
Roman Dmowski
Gościmy
Aktualnie jest 127 gości online
Advertisement
Advertisement