Start arrow Bojkotuj! arrow J.T.Gross w wydawnictwie Znak
Menu serwisu
Start
Artykuły
Nasz ruch
Rekrutacja
Bojkotuj!
Polecamy
Oglądaj
Linkownia
Kontakt
Dodaj do ulubionych

Nowości
Licznik odwiedzin
10361682
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
J.T.Gross w wydawnictwie Znak
Nakładem wydawnictwa "Znak", za niecałe dwa miesiące, na półki polskich księgarni trafi najnowsza książka Jana Tomasza Grossa zatytułowana "Złote żniwa". Jest to już trzecia książka tego autora wydawana przez "katolickie" wydawnictwo.

http://fakty.interia.pl/historia/news/ipn-gross-stawia-problem-na-glowie,1581301

 

Obóz Wielkiej Polski namawia do bojkotu oczywiście nie tylko tej pseudonaukowej ksiązki, lecz równiez do bojkotowania wszelkich pozycji Wydawnictwa Znak, przynajmniej przez cały rok 2011 - jako znak, iz Polacy nie będą wspierać wydawnictwa publikującego jawnie antypolskie ksiązki.
Zachęcamy do własnych, osobistych protestów na adres Wydawnictwa -

Komentarz prof. Jana Zaryna


         Wydawnictwo „Znak”, katolickie z tradycji i polskie z miejsca urodzenia, znów rozpoczęło długą promocję kolejnego paszkwilu na naszą Ojczyznę, autorstwa pewnego socjologa, któremu wydaje się, iż jest także historykiem. Ponieważ ten Pan był łaskaw mnie personalnie  zaatakować i ponazywać obraźliwym słowem (przynajmniej taka była intencja użycia pojęcia: „katoendecja”), nie widzę powodów by z przyczyn kurtuazyjnych tonować swoje oceny. Oczywiście nie znam najnowszej jego książki. Warto jednak przygotować się do jej lektury za sprawą przypomnienia najważniejszych tez, wyartykułowanych lub jedynie insynuowanych w poprzednich dwóch książkach tego samego autora.

          W pierwszej z nich, pt. „Sąsiedzi”, obarczył on Polaków nie tylko współuczestnictwem w holokauście na terenach II RP zajętych wcześniej (w latach 1939 – 1941) przez Sowietów, ale nadto obarczył nas winą za pamięć – według autora antysemickie uprzedzenia – o postawach żydowskich wobec drugiego okupanta Polski po 17 września 1939 r. Wpisał się – po raz pierwszy, ale nie ostatni – w tradycję PRL-owskiej propagandy obecnej także w historiografii żydowskiej, wedle której komuniści byli alternatywnymi – do rządu RP w Londynie i Anglosasów – wyzwolicielami Polski i „ludu pracującego miast i wsi”. Nawet lepszymi, bo zwycięskimi, czyli wykazującymi realizm, a dla Żydów pierwszymi dającymi im prawo do samorozwoju. Jedynie przyjęcie tej wykładni dziejów miało zmazać z Polaków rzekomą hańbę kolaboracji z Niemcami skierowaną przeciwko Żydom, a w dalszym planie – światłym komunistom sowieckim i polskim.

        W drugiej swej pracy, pt. „Strach” pogłębił niektóre tezy, którymi irytował nas i w pierwszej pracy, a także wyartykułował nowe – równie wątpliwe z punktu widzenia prawdy historycznej i szacunku do wrażliwości Polaków, ale tym ważniejsze z punktu widzenia realizacji pewnego projektu tyczącego się pamięci Polaków o własnych dziejach (ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku). Otrzymaliśmy bowiem porcje kalumni na temat rzekomego zarażenia się przez Polaków hitlerowską nienawiścią do Żydów, co skutkowało masowym – rzecz jasna – udziałem w holokauście po holokauście, jaki odbył się na ziemiach polskich – w domyśle wyzwolonych od ciemiężcy – po 1945 r. Nosicielami hitlerowskiej tradycji, patologii, poglądów i praktycznego stosunku do Żydów, a zatem postaw, były – zdaniem autora „Strachu” – dwie instytucje najbardziej krwawe i antyludzkie: Kościół katolicki i podziemie niepodległościowe. To za ich sprawą, przez czynne wpisanie się w holokaust po holokauście lub zaniechanie, Żydzi zaczęli po lipcu 1946 r. opuszczać Polskę, mimo usilnych prób ratowania kultury żydowskiej podejmowanych przez światłych komunistów i postępową inteligencję, w tym nieliczną warstewkę tolerancyjnej inteligencji katolickiej funkcjonującej  w getcie , na obrzeżach antyludzkiej i obskuranckiej „katoendecji’ , oczywiście w redakcji „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”. (W domyśle, fakt że ta ciemnogrodzka społeczność znajdowała się wówczas głównie kilka centymetrów pod ziemią lub w więzieniach stalinowskich uchodziła uwadze tak autora dziś, jak i światłej inteligencji lewicowej wówczas). Przyjęcie tej wykładni polskich dziejów, to warunek sine qua non osiągnięcia statusu narodu przyzwoitego, przyjaciela Żydów. Oczywiście, w tle jest jeszcze kwestia zadośćuczynienia za – przyjęte w domyśle – zbrodnie polskie.

         I właśnie ta trzecia praca, wkrótce wydana przez wydawnictwo „Znak” ma zapewne przypomnieć - historykom, publicystom i w końcu politykom – ciąg myśli, który tu próbowałem wyjaśnić i rozjaśnić przyszłemu czytelnikowi. Teza o masowym udziale Polaków w okradaniu trupów, o polskich hienach cmentarnych, ma wywołać w nas (głównie w młodym pokoleniu) skruchę i gotowość do potępienia swych dziadków.  I znów, inna wizja historii przyjmowana przez ksenofobicznych Polaków, będzie na zawsze – zdaniem autora – spychała nas w otchłań laickiego piekła,  przygotowaną przez światowe siły postępu. Bicie się w piersi zaś dokonane przez w/w elity historyków, publicystów i polityków, pozwoli na ich zaistnienie w salonach postępowego świata. Wystarczy przecież tylko – de facto – wyrzec się polskości, wyrzec się prawdy o walce Polaków o niepodległość w XX wieku (przez rok 1920, okres II wojny i powojnia), wyrzec się niezdrowej pamięci o zdradzie komunistów i ich sojuszników, o bardziej skomplikowanych relacjach polsko-żydowskich, w których winą nie można obarczyć jedynie jednej strony. Postawa Polaków wobec narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej była zależna od wielu czynników, wśród których z jednej strony najważniejszym było wychowanie katolickie z przykazaniem miłości normującym sumienie, a z drugiej strony lęk o swych najbliższych, o których bezpieczeństwo dopominało się to samo sumienie, a także naturalna bojaźń i słabość odkrywana w sobie w chwilach sprawdzenia. Niewątpliwie, na drugim czy trzecim planie dopiero należy widzieć inne czynniki wspierające lub oddalające chęć lub możliwość niesienia pomocy „obcym”, do których należała m.in. świadomość antypolskich postaw Żydów tak przed 1939 r., jak i po - żywych wśród widocznej w przestrzeni publicznej części narodu żydowskiego, szczególnie na Kresach Wschodnich pozostających od 1939 r. (z przerwą na lata 1941 – 1944) pod okupacja sowiecką.  Z kolei, na dalszym planie można dopatrzeć się ewentualnie zależności między poglądem danego Polaka na temat Żydów sprzed 1939 r., a jego postawą wobec bliźniego w nowych warunkach okupacji niemieckiej. Fakt, że wielu narodowców ratowało Żydów świadczy jedynie o tym, że wnioski płynące z tej analizy nie powinny być zbyt  płytkie.

         Publikacje powyższe mają tę cechę, że opisując jednostkowe zjawiska prawdziwe dokonują fałszywych ocen syntetycznych, obraźliwych dla tej części Polaków, którzy utożsamiają się jeszcze z dziedzictwem swych przodków. Druga ich cecha polega na próbie zobiektywizowania egocentrycznego widzenia wydarzeń II wojny światowej, w którym nie ma miejsca na inny, narodowy punkt widzenia. Interesy i potrzeby narodu żydowskiego stają się dla autora potrzebami obiektywnymi, do których w pozycji klęczącej winny odnosić się inne społeczności, jeśli nie chcą otrzymać stygmatycznej etykiety: „antysemici”. Historiografia żydowska ma w tym względzie spore tradycje, także z okresu II RP, w którym to państwie instytuty naukowe żydowskie mogły w sposób zupełnie wolny budować swoją egocentryczną narrację, w zdecydowanej większości anty, bądź apolską, kontestującą szkołę tzw. asymilatorów.  Ta ostatnia dopuszczała bowiem konieczność dowodzenia, iż pobyt społeczności żydowskiej w granicach państwa polskiego wymagał także poświęcenia ze strony osiadłych przybyszów. Pozostałe szkoły, od syjonistycznych, po marksistowsko-prosowieckie, prowadziły egocentryczną politykę historyczną, szukającą odpowiedzi na pytania interesujące jedynie społeczność żydowską pozostającą w diasporze, w państwie – póki co – niechcianym. Praca socjologa zza oceanu wychodzi w Polsce w chwili, gdy instytucje odpowiedzialne za prowadzenie polityki historycznej przeszły z rąk ofiar katastrofy smoleńskiej w ręce miłośników tzw. „modernizacji”, dla których przeszłość, dziedzictwo pokoleń podtrzymywane w rzekomo „ksenofobicznej’ formie, może stać się balastem.  Tym trudniej przyjdzie nam bronić się przed manipulacją, zastawionymi pułapkami i zdolnie przeprowadzonymi insynuacjami.
< Poprzedni   Następny >
User Comments

Dobrze Profesor mówi.

Napisał Owp Wrocław, dzień 01/09/2011 o 12:43

Popieramy Wasz bojkot i informację o tym zamieściliśmy na naszej gazecie www.ngo.opole.pl. Pozdrawiamy

Napisał Tomek, dzień 01/09/2011 o 20:21

No to Moim Zdaniem pan gross przegiął pałe !!! . Bojkotuje Znak z całą Naszą Mocą. My to Tradycja NSZZ Solidarność 80 !!!. Sława Wielkiej Polsce .

Napisał Józef, Strona domowa here dzień 01/10/2011 o 03:30

W Treblince oczywiście żadnych grabieży ze strony polskiej nie było bo w dołach gdzie leżały ciała ofiar nic nie było kosztowności zabierali Niemcy którzy z transportów zabierali wszystko i nawet jak by Polacy kopali w wojnę czy po niej to i tak nic by nie znalezli po za zwłokami ale dla narodu polskiego groby są święte też Żydów nawet Niemców i Rosjan które są na terenie całego kraju nie niszczone a nawet się o nie dba chodzby w Komorowie czy Grądach pod Ostrowią Mazowiecką albo w Broku nad Bugiem a więc pan Gross wpadł na minę którą sam sobie przygotował w imię obarczenia Polaków mordami i roszczeniami Żydowskimi przyłączam się do bojkotu Znaku mieniącego się wydawnictwem Chrześcijańskim ci co wydali Pamięć i tożsamość Jana Pawła 2 teraz robią nam takie świństwo no nie ładnie panowie się bawicie wstyd i hańba bojkotować należy też inne wydawnictwa antypolskie które wydają takie paszkwile kiedyś zabijali bronią teraz informacją podczas manipulacji i ogłupiania mas czyli narodu chcąc nas pozbawić tożsamości lekarstwem na to jest kontr informacja tak jak realizuje Obóz Wielkiej Polski bo teraz wojna jest ale ekonomiczna i informacyjna jak mawiał Józef Mackiewicz tylko prawda jest ciekawa jest też inna myśl prawda wyjdzie na jaw i się obroni pod warunkiem że będziemy o nią dbać i kultywować oraz będziemy ją bronić pozdrawiam.

Napisał Damian, dzień 01/10/2011 o 07:58

protest słuszny !!!!!
jak Zydzi mają dalej na nas pluć to lepiej niech się od nas
całkiem odczepią,
pomóżmy im w tym,

Napisał jacek, dzień 01/10/2011 o 12:26

stop paszkwilom antypolskim

Napisał paweł, dzień 01/10/2011 o 18:14

juz dosc tych klamstw i paszkwili , bojkotuje ksiazke Grossa i wydawnictwo Znak

Napisał Janina, dzień 01/28/2011 o 08:12

kto mu dal tego profesora,dla mnie to zaden autorytet,a
wydawnictwo znak widac ze pracuje dla izraela bo chyba nie dla POLSKI.

Napisał wlodek, dzień 02/07/2011 o 04:36

Mam już dość szkalowania Polski przez tego pseudo historyka czas zatrzymać ten potok kłamstw!

Napisał brzeęczyszczykiewicz, dzień 02/08/2011 o 17:09

Dla dobra całego Ruchu Narodowego powinniśmy nie tylko rozruszać trochę Kronikę Narodową ale i w przyszłości zbudować większy portal informacyjny zajmujący się nie tylko Ruchem Narodowym ale także zbieraniem i przekazywaniem informacji jak też zarazem uwag jakie dotyczą wszystkiego co dzieje się w Polsce. Nie ukrywajmy ale nadal nie ma takiego portalu, który byłby po prostu normalny. A przy takim serwisie to akcje przeciw takim chłystkom jak Gross wreszcie nabrałyby odpowiedniego rozmachu.

Napisał helios, Strona domowa here dzień 02/08/2011 o 23:34

Na kłamstwo najlepszym lekarstwem jest prawda. Więc jedyny sposób to odzew naszych historyków. Osoba publikująca nieprawde obraża sama siebie. Jeszcze wiele pracy musimy wykonać, by skutecznie walczyć z takim pseudonaukowym kłamstwem.

Napisał Joanna, dzień 11/19/2011 o 04:29

GAZ ŁUPKOWY !!!
Polska jest okradana !!!
Obejrzyjcie na YT wypowiedź Oriona Jędryska po expose płemieła - od tego i ja zacząłem. Ratujmy Polskę !

Napisał Kamil, dzień 02/18/2012 o 23:08

Niech żyje prawda.

Napisał Ulka, dzień 03/26/2012 o 19:30

Ten kraj tyle wycierpiał że nikt nie powinien go już opluwać ,

Napisał leszek, dzień 05/03/2015 o 09:14

 1 
Page 1 of 1 ( 14 User Comments )
©2006 MosCom

Dodaj swój komentarz do tego artykułu...J.T.Gross w wydawnictwie Znak ...

Enter your comment below.

(wymagane)

(optional)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora

(optional)
 
Imieniny
24 Marca 2017
Piątek
Imieniny obchodzą:
Dzierżysława,
Dziersława, Gabor,
Gabriel, Marek,
Sewer, Sofroniusz,
Szymon
Do końca roku zostało 283 dni.
Sonda
Cytat
Nacjonalizm jest dobry tak długo, jak długo jest rozumiany jako miłość do własnego kraju. Staje się zbrodniczy, gdy w tę miłość wpisuje nienawiść i pogardę dla innych narodów.
Bertrand Russell
Advertisement
Advertisement