foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Geiger – poligraf w drukarni „Walki”, zginął 4 grudnia 1940 r. w czasie napadu gestapo na drukarnię „Walki” (Biuletyn Stronnictwa Narodowego, 1990r.).

Człowiek, który ryzykuje byt narodu, jest jak gracz, który siada do zielonego stołu z cudzymi pieniędzmi.
Roman Dmowski