foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Jeden z przywódców Młodzieży Wszechpolskiej, zginął na Rakowieckiej w lochach UB (Biuletyn Stronnictwa Narodowego, 1990r.).

Ten, kto nie pamięta przeszłości, będzie skazany na to, że ją przeżyje powtórnie.
George Santayana