foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Category: Magazyn Polonijny
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:
Information
Created 2017-04-06
Changed 2017-04-06
Version
Size 755.68 KB
System
Downloads 334
Information
Created 2017-04-06
Changed 2017-04-06
Version
Size 743.5 KB
System
Downloads 360
Information
Created 2017-04-06
Changed
Version
Size 873.4 KB
System
Downloads 341
Information
Created 2017-04-06
Changed
Version
Size 755.34 KB
System
Downloads 304
Information
Created 2017-04-06
Changed
Version
Size 865.57 KB
System
Downloads 302
Information
Created 2017-04-06
Changed
Version
Size 799.14 KB
System
Downloads 302

Wiązanie sprawy polskiej z losami mocarstw niemieckich stało w jawnej sprzeczności z orientacją wiążącą przyszłość Polski z losami ententy, w tym i z Rosją.
Roman Dmowski