foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Zbliża się Święto Niepodległości. Niech ten dzień stanie się okazją do złożenia hołdu naszym przodkom, którzy nigdy nie pogodzili się z utratą państwowości polskiej i przez 123 lata dążyli do odzyskania Polski Niepodległej, a szczególnie wielkim politykom polskim, dzięki którym 94 lata temu Polska wróciła na mapę Europy. Wśród nich na czoło wybija się Roman Dmowski, którego mądrości, umiejętnościom dyplomatyczno-politycznym i niezmordowanej pracy zawdzięczamy znalezienie się Polski wśród zwycięskich państw Ententy, uzyskanie granic zachodnich i północnych oraz koncepcję nowoczesnego Narodu Polskiego.

Ruch Ludowo-Narodowy i Obóz Wielkiej Polski wzywają członków i sympatyków naszych ugrupowań do godnego uczczenia Święta, w tym tradycyjnie do uczestnictwa w Marszu Niepodległości w Warszawie i innych miastach Polski. Wyrażamy również satysfakcję, że Prezydent RP zamierza uczcić pamięć Romana Dmowskiego poprzez złożenie wieńca pod pomnikiem Ojca Narodowej Demokracji.

Święto Niepodległości nabiera dziś szczególnego znaczenia, gdyż Polska na skutek służalczej postawy kolejnych rządów III RP faktycznie utraciła suwerenność i niepodległość. Polityka kompradorskich elit sprawujących władzę w naszym kraju po 1989 r. doprowadziła do uzależnienia Polski, tym razem od mocarstw zachodnich zorganizowanych w Unii Europejskiej z Niemcami na czele, a przede wszystkim pozbawiły one nas gospodarczych podstaw niezależności wyprzedając bez mała całość naszej gospodarki obcym koncernom.

Stoimy więc obecnie przed zadaniem ponownego odzyskania niepodległości, przywrócenia Polski Polakom. Niech mądrość twórców Państwa Polskiego w 1918 r. stanie się dla nas przykładem i wskazówką.


Warszawa, 28 pażdziernika 2012 r.
Zbigniew Lipiński,  P.o. Przewodniczącego RL-N
Dawid Berezicki,  Prezes Zarządu Głównego OWP

Komentarze obsługiwane przez CComment

Geremek jest poza wszystkim polskim Żydem, więc dlaczego miałby szczególnie kochać nacjonalistów (...) kluczowym czynnikiem w postawie Michnika było żydowskie pochodzenie. O czym krytycy Michnika boją się mówić otwarcie, a o czym oni mówią wprost. Żydowskie pochodzenie Michnika skłaniało go do widzenia prawicy w kategoriach ONRowskiej bojówki tworzącej ławkowe getta na uniwersytetach. Dla Żyda (...) jakim jest Michnik, odradzanie antysemityzmu byłoby klęską. Był gotów wejść w pakt z diabłem, żeby odrodzenie takiej prawicy zahamować (...) Michnik boi się endecji bardziej niż komunistów (...) No i Borowski jest ze starej żydowskiej i komunistycznej rodziny, co może mu utrudnić drogę do "szefostwa".
Jan Maria Rokita Alfabet Rokity, Kraków 2004