foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Publikujemy stanowisko USOPAŁ w kwestii tzw. "traktatu lizbońskiego". Prezydium OWP, w pełni popiera poniższe oświadczenie, naszych Rodaków i Przyjaciół z Ameryki Łacińskiej oraz Południowej.

Koncepcja tzw "konstytucji ue" ratyfikowanej przez społeczeństwa państw upadła, po odrzuceniu jej w referendach we Francji i Holandii. Plan jest prosty - dotąd przeprowadzać referenda, pompować pieniądze na "informowanie", aż
uda się uzyskać zgodę. Teraz ulepszono ten sposób. Po co pytać społeczeństwa państw? "Od tego" są parlamenty. Upadły projekt "konstytucji" przypudrować, zmienić nazwę na ładnie brzmiącą - traktat, polecić aby parlamenty przegłosowywały - i oto mamy to samo, wprowadzane "tylnymi drzwiami". A pozory demokracji są - przecież społeczeństwa wybrały swych przedstawicieli, a większość z nich zgadza się na traktat. To się nazywa marketing polityczny. Zawsze znajdzie się drogę do osiągnięcia swego celu.


NOWA TARGOWICA
            1 kwietnia 2008 roku, to kolejna czarna i hańbiąca data w tragicznym kalendarzu polskiej historii. Tego bowiem dnia Sejm RP głosami posłów - zdrajców oddał naszą Ojczyznę w pacht nowopowstającemu superpaństwu. Unia Europejska bowiem posiadając prezydenta, własny parlament, rząd i ministra spraw zagranicznych dąży do stania się jedynym państwem w Europie i eliminacji państw narodowych. Jest ona po prostu nową, zmutowaną formą Związku Sowieckiego, która przykrywa swój bolszewizm pod płaszczykiem tzw. liberalizmu.

           Jest bardzo zastanawiającym i znamiennym, że ten sam rząd i parlament, które nie spieszą się wcale z dokonaniem koniecznych reform państwa, takich jak służba zdrowia, ubezpieczenia czy podatki, w tym przypadku okazały niesamowity pośpiech... Czyż nie chodziło o to, by nie dopuścić do jakiejkolwiek poważniejszej dyskusji i w konsekwencji do referendum narodowego nad tym czy ten tzw. traktat ratyfikować czy nie ?! 
           Nie ma co do tego żadnych, najmniejszych nawet wątpliwości, że ten Sejm jest sejmem targowickim. Na naszych oczach dokonano bezprawnego rozbioru Polski, bo wszak zrzeczenie się suwerenności państwa polskiego na rzecz innego państwa jest niczym innym, jak aktem zdrady narodowej.


           W zawiązku z tym, nazwiska zdrajców Narodu i Państwa polskiego powinny zostać dobrze zakodowane w naszej pamięci tak, aby we właściwym momencie, Naród wymierzył tym zdrajcom sprawiedliwość.
Przypatrzmy się im dobrze i zapamiętajmy, że w tym akcie zdrady wzięła zgodnie udział cała mafia okrągłostołowa i że to ona przesądziła o wyniku tego głosowania. Jego datę, jakby na ironię, wybrano na dzień 1 kwietnia, który według pewnych tradycji jest dniem urodzin Judasza. Niech pamiętają więc zasiadający dziś w Polskim Sejmie judasze, jaki koniec spotkał tego, którego naśladują. Niech pamiętają ku przestrodze !

          USOPAŁ uznaje to głosowanie za bezprawne i niezobowiązujące dla Polski. Pragniemy też wyrazić nasze zdecydowane i energiczne poparcie dla tych wszystkich polityków w Ojczyźnie, którzy kierując się patriotyzmem i sumieniem, przeciwstawili się tej nowej Targowicy.
         Solidaryzujemy się z Panem Senatorem Ryszardem Benderem, z Panem Senatorem  Czesławem Ryszką, z Panem Posłem Antonim Macierewiczem, z Panią Posłanką Anną Sobecką, z Posłami RP do Parlamentu Europejskiego Panią Urszula Krupa, Panem Zdzisławem Podkańskim, Panem Witoldem Tomczakiem i tymi wszystkimi pozostałymi, którzy nie skalali się zdradą. Apelujemy do elit narodowych i do Narodu Polskiego o jak najszybsze stworzenie szerokiego ruchu społecznego protestu i oporu przeciwko zamierzonej i realizowanej przez wrogów i zdrajców likwidacji Polski.

Marek Lubiński               Elżbieta Lutomska                  Jan Kobylański
Rzecznik Prasowy
          Dyr. d/s zagranicznych           Prezes
USOPAŁ                             USOPAŁ                                     USOPAŁ

Powyższe oświadczenie zostało podpisane przez Prezydium Obozu Wielkiej Polski   

Komentarze obsługiwane przez CComment

Panowie, mamy u nas przykrzejsze zagadnienie od zagadnienia rzymskiego: jest nim Żyd. W którym tylko kraju osiedlili się Żydzi, zniżyli jego poziom moralny, zburzyli jego standard kupiecki, szydzili z jego religii i podkopywali ją. Stworzyli państwo w państwie. Przez ponad 1700 lat uskarżali się na swój nieszczęsny los, mianowicie na to, że zostali wygnani ze swej ziemi, ale, proszę panów, gdyby cywilizowany świat oddał im dzisiaj z powrotem Palestynę, to natychmiast znaleźliby powód, żeby tam nie powrócić. Dlaczego? Ponieważ są wampirami, żyją z innych wampirów. Nie potrafią sami siebie utrzymać: muszą żyć z chrześcijan lub z innych narodów, którzy nie przynależą do ich rasy. Jeśli nie oddalą się oni z naszego kraju mocą naszej konstytucji, stanie się pewne, że w przeciągu mniej aniżeli 200 lat, przybędą do nas w takiej masie, że będą na czele dominowali i kraj pochłoną. Zmienią formę rządzenia, za którą my, Amerykanie, przelewali