foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


 Wygląda na to, że w relacjach dwustronnych polsko-ukraińskich strona ukraińska pozwoli sobie na każdą niegodziwość, prowokację czy świństwo. Państwo polskie coraz więcej traci na byciu bezkrytycznym sojusznikiem i stronnikiem oligarchicznego reżimu w Kijowie. Polska polityka zagraniczna miała wstać z kolan i zacząć wreszcie realizować polski interes narodowy, a w stosunkach z Ukrainą jest rozłożona na łopatki. Rząd w Kijowie przyzwyczaił się już do totalnej abdykacji „pisowskiego” rządu w Warszawie, jeśli chodzi o relacje bilateralne. Rząd PiS-u jest niestety zagorzałym adwokatem Ukrainy w całej Europie. Z Polski płyną coraz większe środki finansowe na ratowanie tego niewydolnego i upadającego gospodarczo kraju. Co mamy w zamian? Jak strona ukraińska traktuje naszych rodaków?

Na zachodniej Ukrainie coraz mocniej rozwija się skrajny, szowinistyczny i banderowski nacjonalizm. Niemiecki nazizm i ukraiński, banderowski szowinizm to dwie najgorsze ideologie, jakie mogły spotkać Europę. Dlaczego Niemcom podczas II wojny światowej tak dobrze i owocnie współpracowało się z ukraińskimi nacjonalistami? Bo to Niemcy stworzyły państwo ukraińskie, żeby jednocześnie osłabiać i kąsać Rosję jak i Polskę. Obie te straszne ideologie wyrosły z tego samego pnia. Ukraińcy są odpowiedzialni za współudział w holokauście Żydów i ludobójstwie na Polakach. Ze strony państwa ukraińskiego mamy coraz więcej przykładów otwartej wrogości, pogardy i nienawiści wobec Polaków. Najjaskrawszym przykładem wielkiej niechęci banderowców wobec tak sprzyjającym im władzom w naszym kraju niech będzie nocne ostrzelanie polskiej, dyplomatycznej placówki na Ukrainie z granatnika! Rząd PiS-u w Polsce milczy o coraz częściej wysuwanych roszczeniach terytorialnych skrajnej prawicy wobec polskich ziem np. Przemyśla, Lublina, Chełm i wielu innych powiatów w Polsce. Polski rząd powinien się wstydzić udziału polskich żołnierzy podczas święta ukraińskiego i wojskowej defilady w Kijowie z okazji rocznicy powstania haniebnej i zbrodniczej formacji, która ma na rękach krew ponad 180 tysięcy niewinnych i bezbronnych Polaków! Mowa jest tu oczywiście o Ukraińskiej Powstańczej Armii. Kolejnym przykładem "przyjaźni" polsko- ukraińskiej, o której bredzą najwyższe władze PiS-u , niech będzie ukraińska ustawa o mniejszościach narodowych. Polska siedzi cicho jak "mysz pod miotłą" i nie protestuje przeciwko ustawie, ewidentnie bijącej w mniejszość polską, ale również węgierską i rumuńską. Prowokacyjna ustawa, która zakazuje wszelkim mniejszościom etnicznym na terenie dużego państwa ukraińskiego nauki i mowy w języku ojczystym, połączyła nawet Węgry i Rumunię- państwa delikatnie mówiąc nie pałające do siebie sympatią. Zdecydowana większość krajów Europy Środkowo - Wschodniej robi interesy z Federacją Rosyjską i odnosi dzięki temu gospodarcze sukcesy. Obecny polski rząd natomiast jest znany w całej Europie z namiętnej niechęci wobec Rosji i gorącej rusofobii. Moim zdaniem Polska coraz bardziej będzie ignorowana i lekceważona przez resztę krajów Europy Środkowo - Wschodniej. Nawet w ważnej dla nas Grupie Wyszehradzkiej będziemy coraz częściej osamotnieni z powodu archaicznej, krótkowzrocznej, infantylnej i niepragmatycznej polityki wobec Rosji. Zostaniemy osamotnieni na własne życzenie, nie pierwszy zresztą raz w naszej tragicznej historii. Wydaje się, że tzw. projekt Trójmorza nie zostanie zrealizowany i się rozleci z powodu niemożności pogodzenia różnych sprzecznych sobie narodowych interesów i egoizmów. Jedyny projekt jaki prawdopodobnie uda się zrealizować władzom w Warszawie będzie to blok antyrosyjski złożony z Polski, Ukrainy i krajów nadbałtyckich. Niechęć rządu polskiego w Warszawie do Rosji nie może być tłumaczona czy usprawiedliwiana trudną i skomplikowaną wzajemną historią polsko - rosyjską złożoną z wielu krzywd jakich doznali Polacy w ciągu wielu wieków! Świetnie pasują tu słowa ojca niepodległej II Rzeczpospolitej - Romana Dmowskiego: "Było też wielu takich Polaków, którzy więcej nienawidzili Rosję jak kochali Polskę". Polacy nie byli nieomylni i również popełniali historyczne i moralne błędy. Państwo polskie traci szacunek i powagę w Europie pogrążając się coraz bardziej w bezkrytycznym oraz bezrefleksyjnym popieraniu wszelkich szaleństw banderowskiej Ukrainy. Perfidia i bezczelność ukraińska doprowadziła do zakazu dla polskich historyków wszelkich badań archeologicznych i ekshumacyjnych na terenie tego państwa. Doszło nawet do nałożenia embarga czyli zakazu importu polskiego mięsa i warzyw na rynek ukraiński. Tak właśnie wyglądają "wzorcowe, przyjacielskie relacje" polsko- ukraińskie i głupota polskich, centralnych władz posunięta do granic możliwości. Należy sobie zadać jedno, zasadnicze pytanie: czy jest to tylko głupota, naiwność oraz krótkowzroczność PiS-owskiego, neo-sanacyjnego rządu czy prowokacyjna, antypolska polityka i zdrada polskich interesów narodowych oraz polskiej racji stanu.
Będzie to blok antyrosyjski złożony z Polski, Ukrainy i krajów nadbałtyckich a gorąco popierany przez USA i Izrael. Wszak dawno nie było wojny w Europie więc trzeba doprowadzić do skłócenia państw słowiańskich i upuszczenia im krwi. To są plany i marzenia wrogów zarówno Polski jak i Rosji.

Wojciech Jurczyk

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Niepodległość nie dlatego mamy, że ktoś powiedział głośno, iż jej chce, jeno dlatego że byli ludzie zmierzający planowo do jej odzyskania, orientujący się mniej więcej w warunkach do tego niezbędnych i umiejący te warunki dla postawionego sobie celu wykorzystać.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej