foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 19 sierpnia 2016r. przedstawiciele Obozu Wielkiej Polski Mazowsza wzięli udział w pikiecie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Szczęśliwice oraz Legion Reduty Ordona mającej na celu godne upamiętnienie Miejsca Pamięci Narodowej jakim jest teren Reduty Ordona. Podziękowania dla przewodniczącej Patrycji Ewy Mąki za inicjatywę,zaangażowanie i zaproszenie.

 Stanowisko OWP w tej sprawie.

Nasza obecność tu podyktowana jest troską o ocalenie od zapomnienia i dewastacji zabytkowego miejsca w Warszawie. Jest to miejsce bohaterskiej obrony Warszawy przed wojskami rosyjskimi, podczas Powstania Listopadowego we wrześniu 1831 roku przez załogę Reduty 54, gdzie dowódcą artylerii był Julian Ordon. Obszar ten znajduje się na Ochocie w pobliżu granicy z Wolą.
Reduta zlokalizowana jest na ul. Na Bateryjce, między ul. Bohaterów Września, Al. Jerozolimskimi, Centrum Blue City i Rondem Zesłańców Syberyjskich.
Jest to udokumentowane miejsce pochówku żołnierzy polskich i rosyjskich. Na kanwie tego wydarzenia powstał w Dreźnie w 1832 roku wiersz Adama Mickiewicza Reduta Ordona.
Decyzją 1205/2015 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 16 listopada 2015 Reduta Ordona została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych. Niestety w wyniku błędów proceduralnych nastąpiło wykreślenie z rejestru, a teraz skierowanie do ponownego rozpatrzenia przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zabytkowy teren pozbawiono ochrony przed drapieżnością inwestorów budowlanych.
Powadze tego miejsca spoczynku żołnierzy, zabytku fortyfikacji wojskowych, bliskości ważnego węzła komunikacyjnego Stolicy oraz współczesnemu zagrożeniu islamskim terroryzmem urąga meczet Ligi Muzułmańskiej. Powstał w bezpośrednim sąsiedztwie, jak grzyb po deszczu. Pytam: Co zrobiły polskie władze polityczne i duchowne najwyższych szczebli, aby temu zapobiec? Czy z taką łatwością szerzy się chrześcijańska duchowa i materialna kultura w krajach muzułmańskich? Czy może decydentom opłaca się wykonywać politycznie poprawne wytyczne zza Oceanu? I wytwory obcej, w sumie wrogiej, cywilizacji mają zielone światło przed troską o rodzime cenne zabytki.

Obóz Wielkiej Polski bardzo dziękuje Legionowi Reduty Ordona i Stowarzyszeniu Szczęśliwice za konsekwentną walkę o ocalenie tego historycznego miejsca zmagań wojennych polskiego żołnierza. Przyłączamy się do Was, aby bronić polskich zabytków przed zapomnieniem, zniszczeniem i dominacją obcych cywilizacji. Wzywamy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do objęcia Reduty Ordona pełną prawną ochroną na poziomie zabytku.
Czołem Wielkiej Polsce!

Komentarze obsługiwane przez CComment

Ta nasza walka przeciw obcym wpływom nie pochodziła z jakiegoś płytkiego szowinizmu, czy z pierwotnej ksenofobii. Myśmy nie przeceniali wartości swego narodu, przeciwnie, walczyliśmy z wszelkimi w tym kierunku zachciankami; chętnieśmy się uczyli od obcych i wieleśmy się nauczyli. Aleśmy mieli to głębokie przekonanie, że zmagać się z trudnymi, nie spotykanymi nigdzie zagadnieniami naszego bytu i naszej narodowej sprawy mogą tylko samoistne mózgi polskie, nie bojące się myśleć na własny rachunek, że uczciwie służyć sprawie polskiej mogą tylko niezależne polskie sumienia, nie ujarzmione przez obcych na żadnej drodze.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej